Jednostki wydziałowe

KATEDRA BIOFIZYKI
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Kubisz 
tel.: 61 854-60-87 
e-mail: lkubisz@ump.edu.pl
www.biofizyka.ump.edu.pl

Zakład Biofizyki
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Leszek Kubisz
tel.: 61 854-62-27
e-mail: lkubisz@ump.edu.pl

Zakład Protetyki Słuchu
Kierownik: dr hab. n. med. Dorota Hojan-Jezierska prof. UMP
tel.: 61 854-60-95
e-mail: djeziers@ump.edu.pl

------

KATEDRA BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz
tel.: 61 885-06-65
kbm.ump.edu.pl

Zakład Immunologii Nowotworów
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz  
tel.: 61 885-06-65 / 885-06-59
e-mail: andrzej.mackiewicz@wco.pl

------

KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII MEDYCZNEJ I MEDYCYNY LABORATORYJNEJ
Kierownik: dr hab. Dorota Formanowicz, prof. UMP
tel.: 61 854-77-01
e-mail: chembiochklin@ump.edu.pl
www.chembiochklin.ump.edu.pl

- Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
- Pracownia Biologii i Medycyny Systemowej
- Pracownia Klinicznej Diagnostyki Różnicowej

- Pracownia Biochemii Stresu Oksydacyjnego
- Pracownia Patobiochemii Śródbłonka

------

KATEDRA CHORÓB OCZU I OPTOMETRII
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa
tel.: 61 854-73-62 / 854-73-64
e-mail: okulistyka@ump.edu.pl
 www.kchoio.ump.edu.pl

 

Klinika Chorób Oczu
       Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa

Zakład Optometrii
       Kierownik: dr hab. Wojciech Warchoł
       tel.: 61 854-73-62 / 854-73-64
       e-mail: opto@ump.edu.pl

-------

KATEDRA KARDIOLOGII
Kierownik: prof. dr hab. Maciej Lesiak

   I Klinika Kardiologii
   Kierownik: prof. dr hab. Maciej Lesiak
   tel.: 61 854-91-46

- Pracownia Patomorfologii Serca

- Pracownia Hemodynamiki

- Pracownia Elektrofizjologii Serca

- Pracownia Elektroterapii Serca

- Pracownia Rozonansu Magnetycznego Serca i Naczyń

- Pracownia Badań Wysiłkowych

- Pracownia Echokardiografii

- Pracownia Zaburzeń Rytmu Serca

- Pracownia Badań Czynności Płytek Krwi

II Klinika Kardiologii
   Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szyszka
   tel.: 61 848-10-22
   e-mail: kardio2@ump.edu.pl

- Pracownia Hemodynamiki

- Pracownia Elektrofizjologii Serca

- Pracownia Implantacji Stymulatorów

 

Zakład Farmakologii Klinicznej
   Kierownik: prof. dr hab. Anna Jabłecka 
   tel.: 61 853-31-61
   e-mail: zakladfarmakologiiklinicznej@ump.edu.pl
   www.zfk.ump.edu.pl

- Pracownia Farmakogenetyki Klinicznej

-------

KATEDRA KARDIO-TORAKOCHIRURGII
Kierownik: prof. dr hab. Marek Jemielity
tel.: 61 854-90-85
e-mail: marek.jemielity@kardiochirurgia.com.pl

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Kierownik: prof. dr hab. Marek Jemielity 
tel.: 61 854-90-85 
e-mail: poznan@kardiuchirurgia.com.pl / marek.jemielity@kardiochirurgia.com.pl

- Pracownia Pozaustrojowego Wspomagania Funkcji Życiowych i Bezpieczeństwa Pacjenta

Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. Michał Wojtalik
tel.: 61 849-12-77
e-mail: kardioch@poczta.onet.pl
www.kkchd.ump.edu.pl

Klinika Torakochirurgii
Kierownik: dr hab. Cezary Piwkowski
tel.: 61 665-43-49
e-mail: thorax@ump.edu.pl

- Pracownia Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej

------- 

KATEDRA MEDYCYNY SPOŁECZNEJ

Kierownik: prof. dr hab. Maciej Owecki

Tel.:61 854 72 44

e-mail: michal.owecki@ump.edu.pl

 

Zakład Epidemiologii i Higieny

Kierownik: dr hab.n.med. Barbara Stawińska-Witoszyńska

Tel.: 61 658 42 05

e-mail: bwitoszynska@ump.edu.pl

 

- Pracownia Profilaktyki Uzależnień

- Pracownia Epidemiologii Chorób Rzadkich i Neuroepidemiologii

 

Zakład Zdrowia Publicznego

Kierownik: prof.dr hab.Maciej Owecki

Tel.:61 854 72 44

e-mail: michal.owecki@ump.edu.pl

- Pracownia Socjologii Medycznej

-------

KATEDRA NEONATOLOGII
Kierownik: prof. dr hab. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz
tel.: 61 659-92-70 / 659-94-05
e-mail: jgadzin@gpsk.am.poznan.pl

Klinika Neonatologii
p.o. Kierownika: prof. dr hab. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz
tel.: 61 841-92-70
e-mail: jgadzin@gpsk.am.poznan.pl

- Pracownia Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Nowordka
Kierownik: dr hab. Tomasz Szczapa

Klinika Zakażeń Noworodków
Kierownik: dr hab. n.med. Jan Mazela prof. UMP
tel.: 61 841-94-09
e-mail: kzn@gpsk.am.poznan.pl

- Pracownia Mikrobioty i Żywienia

------

KATEDRA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Kruczyński
tel.: 61 831-01-64
e-mail: ko3t@orsk.ump.edu.pl

Klinika Ortopedii i Traumatologii
Kierownik: dr hab. Tomasz Trzeciak
tel.: 61 831-03-59
e-mail: ortopediapoznanska@gmail.com

- Pracownia Propriocepcji

Klinika Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Kruczyński
tel.: 61 831-01-64

- Pracownia Trybologii i Biomateriałów

------

KATEDRA PERINATOLOGII I GINEKOLOGII
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Drews
te.: 61 659-92-83

e-mail: kdrews@ump.edu.pl

 

Klinika Perinatologii i Ginekologii
Kierownik: prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak
tel.: 61 659-92-83
e-mail: marop@ump.edu.pl  / sekretariat.kpig@gpsk.am.poznan.pl

 

- Pracownia Ultrasonograficznej Diagnostyki i Leczenia Wad Płodu

- Pracownia Badań Molekularnych w Rozrodzie Człowieka

- Pracownia Dydaktyki , Historii Położnictwa i Ginekologii

 

Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Drews
tel. 61 841-92-23 / 841-96-13
e-mail: kdrews@ump.edu.pl

- Pracownia Biologii Molekularnej

Klinika Ginekologii
Kierownik: prof. dr hab. Witold Kędzia 
tel.: 61 841-92-53 / 841-92-78 / 841 92 54
e-mail: ginekologia@gpsk.am.poznan.pl

- Pracownia Ginekologii Wieku Rozwojowego i Seksuologii

 ------

KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Dorocka-Bobkowska 
tel.: 61 854-70-43

e-mail: bdorocka@ump.edu.pl

 

Klinika Protetyki i Technologii Dentystycznych
Kierownik: dr hab. Mariusz Pryliński
tel.: 61 854-70-43
e-mail: mpryl@ump.edu.pl

- Pracownia Implantoprotetyki

- Pracownia Techniki Dentystycznej

 

Klinika Dysfunkcji Narządu Żucia
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Agata Czajka-Jakubowska
tel.: 61 854-70-94

e-mail: a.czajka-jakubowska@ump.edu.pl

- Pracownia Rehabilitacji Zaburzeń Czujnościowych Narządu Żucia

Klinika Gerostomatologii i Patologii Jamy Ustnej
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Dorocka-Bobkowska 
tel.: 61 854-70-94, http://mucosa.ump.edu.pl/

e-mail: bdorocka@ump.edu.pl 

-------

KATEDRA PSYCHIATRII
Kierownik: prof. dr hab. med. Jan Jaracz
tel.: 61 847-50-87 / 849-15-31
e-mail: kat_psych_um_poznan@op.pl / psychiatria@ump.edu.pl
www.psychiatria.ump.edu.pl

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Kierownik: prof. dr hab. Agnieszka Słopień
tel.: 61 849-13-58
e-mail: psychdor@ump.edu.pl

- Pracownia Psychofizjologii
- Pracownia Psychopatologii Małego Dziecka

Zakład Genetyki w Psychiatrii
Kierownik: dr hab. Joanna Pawlak
tel.: 61 849-15-33
e-mail: jopawlak@ump.edu.pl 

- Laboratorium

- Pracownia Poradnictwa Genetycznego w Psychiatrii

- Pracownia Biomarkerów Białkowych

- Pracownia Genomiki  i Trnaskryptomiki

 

Pracownia Neuropsychobilogii

 

Pracownia Neuropsychiatrii

 

Zakład Zdrowia Psychicznego

Kierownik: prof. dr hab.n.med. Aleksandra Suwalska

Tel.:61 849 15 09

e-mail: asuwalska@ump.edu.pl

-------- 

KATEDRA STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ
Kierownik: dr hab. Karolina Gerreth, prof. UMP
tel.: 61 854-70-53
e-mail: klstomdz@ump.edu.pl
www.ksd.ump.edu.pl

Klinika Stomatologii Dziecięcej
Kierownik: dr hab. Justyna Opydo-Szymaczek

tel.: 61 854-70-53
e-mail: klstomdz@ump.edu.pl
www.ksd.ump.edu.pl

 

- Pracownia Stomatologii Społecznej

- Pracownia Fizjologii Jamy Ustnej

 

Zakład Stomatologii Grup Ryzyka
Kierownik: dr hab. Karolina Gerreth, prof. UMP
tel.: 61 854-70-53
e-mail: klstomdz@ump.edu.pl
www.ksd.ump.edu.pl

- Pracownia Przedklinicznej Stomatologii Dziecięcej

-------

KATEDRA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ I ENDODONCJI
Kierownik: prof. dr hab. Anna Surdacka
tel.: 61 854-70-26 / 854-70-27
e-mail: stomzach@ump.edu.pl

Klinika Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji
Kierownik: prof. dr hab. Anna Surdacka
tel.: 61 854-70-26 / 854-70-27
e-mail: stomzach@ump.edu.pl

- Pracownia Chorób Przyzębia

Zakład Przedklinicznej Stomatologii Zachowawczej i Przedklinicznej Endodoncji
Kierownik: dr hab. Anna Szkaradkiewicz-Karpińska

Zakład Stomatologii Zintegrowanej
Kierownik: dr hab. n. med. Elżbieta Paszyńska, prof. UMP

- Pracownia Stomatologii Społecznej

-------

KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII GŁOWY, SZYI I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Golusiński
tel.: 61 885-09-29
e-mail: glowaszyja@wco.pl
http://klinikachirurgiiglowyszyi.ump.edu.pl

- Pracownia Audiologii Onkologicznej

- Pracownia Chirurgii Rekonstrukcyjnej

- Pracownia Foniatryczno-Logopedyczna

 

-------

KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marzena Wyganowska-Świątkowska
tel.: 61 854-70-53 / 854-70-59
e-mail: klchstom@ump.edu.pl
www.kchstom.ump.edu.pl

- Pracownia Implantologii

-------

KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
Kierownik: dr hab. n. med. Krzysztof Osmola
tel.: 61 869-13-98 / 867-96-67
e-mail: szczekowo-twarzowa@spsk2.pl

- Pracownia Ultrasonografii

- Pracownia Mikrochirurgii Doświadczalnej

-------

KATEDRA I KLINIKA CHORÓB TROPIKALNYCH I PASOŻYTNICZYCH
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Stefaniak
tel.: 61 869-16-09
e-mail: tropisk2@ump.edu.pl / tropiki@spsk2.pl

- Pracownia Medycyny Podróży

- Pracownia Parazytologiczna

------

KATEDRA I KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH, HEPATOLOGII I NABYTYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI
Kierownik: prof. dr hab. Iwona Mozer-Lisewska  
tel.: 61 873-93-76

e-mail: iwonalisewska@ump.edu.pl

------

KATEDRA I KLINIKA DERMATOLOGII
Kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Adamski
tel.: 61 869-12-85
e-mail: dermask2@ump.edu.pl
www.dermatologia.ump.edu.pl

Pracownia Histopatologii i Immunopatologii Skóry
Pracownia Dermatochirurgii
Pracownia Autoimmunizacyjnych Dermatoz Pęcherzowych
Pracownia Mikologii Lekarskiej

Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Chorób Skóry

Pracownia Łuszczycy i Nowoczesnych Terapii w Dermatologii

Pracownia Chorób Alergicznych

Pracownia Dermatologii Dziecięcej

 

-------

KATEDRA I KLINIKA GASTROENTEROLOGII, DIETETYKI I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
Kierownik: prof. dr hab. med. Agnieszka Dobrowolska
tel.: 61 869-13-14
e-mail: gastrsk2@ump.edu.pl

-------

KATEDRA HIPERTENSJOLOGII
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Tykarski
tel.: 61 854-90-90

Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Beata Begier-Krasińska

e-mail: bkrasinska@ump.edu.pl

 

- Pracownia Farmakoekonomiki Nadciśnienia Tętniczego
- Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Nadciśnienia Tętniczego

- Pracownia Angiologiczna
- Pracownia Diagnostyki Echokardiograficznej Nadciśnienia Tętniczego
- Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej Nadciśnienia Tętniczego
- Pracownia Diagnostyki Czynnościowej Tętnic
- Pracownia Całodobowego Pomiaru Ciśnienia Tętniczego
- Pracownia Molekularnych Podstaw Chorób Cywilizacyjnych

 

Zakład Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywilizacyjnych

Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Książek

e-mail: krzysztof.ksiazek@ump.edu.pl

tel.: 61 854-92-99 , 61 854-90-86

-------

KATEDRA I KLINIKA ORTOPEDII SZCZĘKOWEJ I ORTODONCJI
Kierownik: prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
tel.: 61 854-70-68
e-mail: klinika.ortodoncji@ump.edu.pl
www.ortodoncja.ump.edu.pl

- Pracownia Miniimplantów Ortodontycznych
- Pracownia Estetyki Twarzy

-------

KATEDRA I ZAKŁAD ANATOMII PRAWIDŁOWEJ
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Bruska
tel.: 61 854-65-64
e-mail: mbruska@ump.edu.pl / Katedra.Anatomii.Prawidl@ump.edu.pl
www.kzap.ump.edu.pl

------

KATEDRA I ZAKŁAD BIOMATERIAŁÓW I STOMATOLOGII DOŚWIADCZALNEJ
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Beata Czarnecka
tel.: 61 854-71-01

e-mail: czarnecka@ump.edu.pl

- Pracownia Ergonomii

- Pracownia Fizjoterapii
- Pracownia Radiologii Stomatologicznej

 ------

KATEDRA I ZAKŁAD ELEKTRORADIOLOGII

Kierownik: prof.dr hab. n. med. Julian Malicki

e-mail; jmalicki@ump.edu.pl

 ------

KATEDRA I ZAKŁAD FIZJOLOGII

Kierownik: dr hab. n. med. Edyta Mądry

Tel;61 854 65 28

e-mail: emadry@ump.edu.pl

 

- Pracownia Układu Nerwowego i Narządów Zmysłu

- Pracownia Rytmów Biologicznych

- Pracownia E-Fizjologii

------

KATEDRA I ZAKŁAD HISTOLOGII I EMBRIOLOGII
Kierownik: prof. dr hab. Michał Nowicki
tel.: 61 854-64-55
e-mail: histologia@ump.edu.pl
www.histologia.ump.edu.pl

------


KATEDRA I ZAKŁAD INFORMATYKI I STATYSTYKI
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Moczko
tel.: 61 854-68-08
e-mail: jmoczko@ump.edu.pl / kzis@ump.edu.pl

-----

KATEDRA I ZAKŁAD LECZENIA OTYŁOŚCI, ZABURZEŃ METABOLICZNYCH ORAZ DIETETYKI KLINICZNEJ

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański

e-mail: pbogdanski@ump.edu.pl

--------

KATEDRA I ZAKŁAD MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ

Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Karpiński

Tel.: 61 854 61 38

e-mail: tkarpin@ump.edu.pl

------

KATEDRA I ZAKŁAD PATOFIZJOLOGII
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Bręborowicz
tel.: 61 854-76-20
e-mail: patof@ump.edu.pl
www.patof.ump.edu.pl

- Pracownia Medycznej e-Edukacji

-------

KATEDRA I ZAKŁAD PATOLOGII I PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek

e-mail: amars@ump.edu.pl

-------

KATEDRA PATOMORFOLOGII I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ

Kierownik: Prof. dr hab.n.med. Grzegorz Dworacki

e-mail: gdwrck@ump.edu.pl 

 

Zakład Patomorfologii Klinicznej

Kierownik: Dr hab. n. med. Aldona Woźniak

e-mail: awozniak@ump.edu.pl

 

-Pracownia Diagnostyki Biopsyjnej

-Pracownia Diagnostyki Cytologicznej

-Pracownia Diagnostyki Sekcyjnej

-Pracownia Mikroskopii Elektronowej

-Pracownia Patomorfologii Pediatrycznej

 

Zakład Bioinformatyki i Biologii Obliczeniowej

Kierownik: Prof. dr hab.n.med. Elżbieta Kaczmarek

Tel: 61 658 42 18

e-mail: elka@ump.edu.pl

 

Zakład Immunologii

Kierownik: Prof.dr hab.n.med. Jan Sikora

e-mail: parus@ump.edu.pl

 

-------

KLINIKA WAD ROZWOJOWYCH TWARZY

Kierownik: dr hab. Barbara Biedziak

tel.61854-72-87/73-35

e-mail: biedziak@ump.edu.pl

-----

ZAKŁAD MEDYCYNY ŚRODOWISKOWEJ

Kierownik: dr hab.n.med. Barbara Poniedziałek

e-mail: bpon@ump.edu.pl

 ------

ZAKŁAD IMMUNOBIOLOGII

Kierownik: dr hab. n.o zdr. Jakub Żurawski

e-mail: zurawski@ump.edu.pl

------

 

KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ

Kierownik: prof. dr hab. Paweł Jagodziński

e-mail: pjagodzi@ump.edu.pl

------

 

KATEDRA I ZAKŁAD BIOLOGII I PARAZYTOLOGII LEKARSKIEJ

Kierownik: dr hab. n. med. Monika Derda

e-mail: mderda@ump.edu.pl

tel. 61 854 62 37

------

 

KATEDRA I ZAKŁAD PRAWA MEDYCZNEGO I FARMACEUTYCZNEGO

Kierownik: dr hab. n. prawnych Urbaniak Monika, prof. UMP

e-mail: prawo@ump.edu.pl

http://prawo.ump.edu.pl

tel. 61 658-44-92

------

KATEDRA I ZAKŁAD PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Kierownik: prof. dr hab. n.o zdr. Ewa Mojs

e-mail: ewamojs@ump.edu.pl

 

- Pracownia Neuropsychologii Klinicznej

-----

 

ZAKŁAD DERMATOLOGII I WENEROLOGII

Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Żaba

e-mail: rzaba@ump.edu.pl

 

- Pracownia Infekcji Przenoszonych drogą Płciową  i Grzybic

------

 

KLINIKA ORTOPEDII KRĘGOSŁUPA DOROSŁYCH

Kierownik: dr hab. n. med. Łukasz Kubaszewski

e-mail: zakład.sbk@ump.edu.pl

------

 

KATEDRA I ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Kierownik: dr hab. Ewa Wysocka

e-mail: ewysocka@ump.edu.pl

tel.: (61) 854-90-33

------

Data aktualizacji: 07 października 2020 przez Wydział Medyczny