Jednostki wydziałowe

 

Katedra Biofizyki
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Kubisz 
tel.: 61 854-60-87 
e-mail: lkubisz@ump.edu.pl
www.biofizyka.ump.edu.pl

Zakład Biofizyki
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Leszek Kubisz
tel.: 61 854-62-27
e-mail: lkubisz@ump.edu.pl

Zakład Protetyki Słuchu
Kierownik: dr hab. n. med. Dorota Hojan-Jezierska prof.UM
tel.: 61 854-60-95
e-mail: djeziers@ump.edu.pl

Katedra Biotechnologii Medycznej
Kierownik: prof.dr hab. Andrzej Mackiewicz
tel.: 61 885-06-65
kbm.ump.edu.pl

Zakład Immunologii Nowotworów
Kierownik: prof.dr hab. Andrzej Mackiewicz  
tel.: 61 885-06-65 / 885-06-59
e-mail: andrzej.mackiewicz@wco.pl

Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej
Kierownik: prof.dr hab. Maria Iskra
tel.: 61 854-77-01
e-mail: chembiochklin@ump.edu.pl
www.chembiochklin.ump.edu.pl

Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej
Kierownik: dr hab. Dorota Formanowicz
tel.: 61 854-77-04

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
Pracownia Biologii i Medycyny Systemowej
Pracownia Klinicznej Diagnostyki Różnicowej


Zakład Biologii Chorób Cywilizacyjnych

Kierownik: p.o. prof. dr hab. Maria Iskra
tel.: 61 854-64-77
e-mail: iskra@ump.edu.pl

Zakład Chemii Ogólnej
Kierownik: prof. dr hab. Maria Iskra
tel.: 61 854-77-00 / 854-77-01
e-mail: iskra@ump.edu.pl / chembiochklin@ump.edu.pl

Pracownia Metabolizmu Lipidów

Katedra Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Krasiński

Klinika Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Krasiński

Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Naczyniowego
Pracownia Technik i Technologii Endowaskularnych

Klinika Chirurgii Urazowej Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Słowiński
tel.: 61 873-92-18
e-mail: slowik@rose.man.poznan.pl

Ośrodek Kształcenia Klinicznego w Medycynie Ratunkowej
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Słowiński

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
kierownik: prof. dr hab. Marek Karczewski

Katedra Chorób Oczu i Optometrii
Kierownik: dr hab. n. med. Marcin Stopa
tel.: 61 854-73-62 / 854-73-64
e-mail: opto@ump.edu.pl
www.optometria.ump.edu.pl

Klinika Chorób Oczu
       Kierownik: dr hab. n. med. Marcin Stopa

Zakład Optometrii
       Kierownik: dr hab. Wojciech Warchoł
       tel.: 61 854-73-62 / 854-73-64
       e-mail: opto@ump.edu.pl

Katedra Kardiologii
Kierownik: prof. dr hab. Maciej Lesiak

   I Klinika Kardiologii
   Kierownik: prof. dr hab. Maciej Lesiak
   tel.: 61 854-91-46

- Pracownia Patomorfologii Serca

- Pracownia Hemodynamiki

- Pracownia Elektrofizjologii Serca

- Pracownia Elektroterapii Serca

- Pracownia Rozonansu Magnetycznego Serca i Naczyń

- Pracownia Badań Wysiłkowych

- Pracownia Echokardiografii

- Pracownia Zaburzeń Rytmu Serca

- Pracownia Badań Czynności Płytek Krwi

II Klinika Kardiologii
   Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szyszka
   tel.: 61 848-10-22
   e-mail: kardio2@ump.edu.pl

- Pracownia Hemodynamiki

- Pracownia Elektrofizjologii Serca

- Pracownia Implantacji Stymulatorów

   Zakład Farmakologii Klinicznej
   Kierownik: prof. dr hab. Anna Jabłecka 
   tel.: 61 853-31-61
   e-mail: zakladfarmakologiiklinicznej@ump.edu.pl
   www.zfk.ump.edu.pl

- Pracownia Farmakogenetyki Klinicznej

Katedra Kardio-Torakochirurgii
Kierownik: prof. dr hab. Marek Jemielity
tel.: 61 854-90-85
e-mail: marek.jemielity@kardiochirurgia.com.pl

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Kierownik: prof. dr hab. Marek Jemielity 
tel.: 61 854-90-85 
e-mail: poznan@kardiuchirurgia.com.pl / marek.jemielity@kardiochirurgia.com.pl

- Pracownia Pozaustrojowego Wspomagania Funkcji Życiowych i Bezpieczeństwa Pacjenta

Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. Michał Wojtalik
tel.: 61 849-12-77
e-mail: kardioch@poczta.onet.pl
www.kkchd.ump.edu.pl

Klinika Torakochirurgii
Kierownik: dr hab. Cezary Piwkowski
tel.: 61 665-43-49
e-mail: thorax@ump.edu.pl

Pracownia Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej

 

Katedra Medycyny Społecznej

Kierownik:Prof.dr hab.Maciej Owecki

Tel.:61 854 72 44

e-mail: michal.owecki@ump.edu.pl

Zakład Epidemiologii i Higieny

Dr hab.n.med. Barbara Stawińska-Witoszyńska

Tel.: 61 658 42 05

e-mail: bwitoszynska@ump.edu.pl

- Pracownia Profilaktyki Uzależnień

- Pracownia Epidemiologii Chorób Rzadkich i Neuroepidemiologii

 

Zakład Zdrowia Publicznego

Kierownik:Prof.dr hab.Maciej Owecki

Tel.:61 854 72 44

e-mail: michal.owecki@ump.edu.pl

- Pracownia Socjologii Medycznej

Katedra Neonatologii
Kierownik: prof. dr hab. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz
tel.: 61 659-92-70 / 659-94-05
e-mail: jgadzin@gpsk.am.poznan.pl

Klinika Neonatologii
p.o. Kierownika: prof. dr hab. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz
tel.: 61 841-92-70
e-mail: jgadzin@gpsk.am.poznan.pl

- Pracownia Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Nowordka
Kierownik: dr hab. Tomasz Szczapa

Klinika Zakażeń Noworodków
Kierownik: dr hab.n.med. Jan Mazela prof.UM
tel.: 61 841-94-09
e-mail: kzn@gpsk.am.poznan.pl

- Pracownia Mikrobioty i Żywienia

Katedra Ortopedii i Traumatologii
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Kruczyński
tel.: 61 831-01-64
e-mail: ko3t@orsk.ump.edu.pl

Klinika Ortopedii i Traumatologii
Kierownik: dr hab. Tomasz Trzeciak
tel.: 61 831-03-59
e-mail: ortopediapoznanska@gmail.com

Pracownia Propriocepcji

Klinika Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Kruczyński
tel.: 61 831-01-64

Pracownia Trybologii i Biomateriałów

Katedra Perinatologii i Ginekologii
Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz
te.: 61 659-92-83

Klinika Perinatologii i Ginekologii
Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz
tel.: 61 659-92-83
e-mail: gbrebor@gpsk.am.poznan.pl / sekretariat.kpig@gpsk.am.poznan.pl

 

- Pracownia Ultrasonograficznej Diagnostyki i Leczenia Wad Płodu

- Pracownia Badań Molekularnych w Rozrodzie Człowieka

- Pracownia Dydaktyki , Historii Położnictwa i Ginekologii

Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Drews
tel. 61 841-92-23 / 841-96-13
e-mail: kdrews@ump.edu.pl

- Pracownia Biologii Molekularnej

Klinika Ginekologii
Kierownik: prof. dr hab. Witold Kędzia 
tel.: 61 841-92-53 / 841-92-78 / 841 92 54
e-mail: ginekologia@gpsk.am.poznan.pl

- Pracownia Ginekologii Wieku Rozwojowego i Seksuologii

Katedra Protetyki Stomatologicznej
Kierownik: dr hab. Barbara Dorocka-Bobkowska prof. UM
tel.: 61 854-70-43
www.klinikaprotetyki.ump.edu.pl

Klinika Protetyki i Technologii Dentystycznych
Kierownik: dr hab. Mariusz Pryliński
tel.: 61 854-70-43
e-mail: mpryl@ump.edu.pl

Pracownia Implantoprotetyki

Pracownia Techniki Dentystycznej

Klinika Dysfunkcji Narządu Żucia
Kierownik: dr hab. n. med. Agata Czajka-Jakubowska
tel.: 61 854-70-94

Pracownia Rehabilitacji Zaburzeń Czujnościowych Narządu Żucia

Klinika Gerostomatologii i Patologii Jamy Ustnej
Kierownik: dr hab. Barbara Dorocka-Bobkowska prof. UM
tel.: 61 854-70-94

Katedra Psychiatrii
Kierownik: prof. dr hab. med. Jan Jaracz
tel.: 61 847-50-87 / 849-15-31
e-mail: kat_psych_um_poznan@op.pl / psychiatria@ump.edu.pl
www.psychiatria.ump.edu.pl

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Kierownik: dr hab. Agnieszka Słopień
tel.: 61 849-13-58
e-mail: psychdor@ump.edu.pl

Pracownia Psychofizjologii
Pracownia Psychopatologii Małego Dziecka

Zakład Genetyki w Psychiatrii
Kierownik: prof. dr hab. Joanna Twarowska-Hauser
tel.: 61 849-15-33
e-mail: jhauser@ump.edu.pl

Laboratorium

- Pracownia Neuropsychobilogii

- Pracownia Neuropsychiatrii

 

Zakład Zdrowia Psychicznego

Kierownik: dr hab.n.med.Aleksandra Suwalska

Tel.:61 849 15 09

e-mail: asuwalska@ump.edu.pl

Katedra Stomatologii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
tel.: 61 854-70-53
e-mail: klstomdz@ump.edu.pl
www.ksd.ump.edu.pl

Klinika Stomatologii Dziecięcej
Kierownik: prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
tel.: 61 854-70-53
e-mail: klstomdz@ump.edu.pl
www.ksd.ump.edu.pl

Pracownia Stomatologii Społecznej

Pracownia Fizjologii Jamy Ustnej

Pracownia Przedklinicznej Stomatologii Dziecięcej

 

Zakład Stomatologii Grup Ryzyka
Kierownik: dr hab. Karolina Gerreth
tel.: 61 854-70-53
e-mail: klstomdz@ump.edu.pl
www.ksd.ump.edu.pl

Katedra Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji
Kierownik: prof. dr hab. Anna Surdacka
tel.: 61 854-70-26 / 854-70-27
e-mail: stomzach@ump.edu.pl

Klinika Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji
Kierownik: prof. dr hab. Anna Surdacka
tel.: 61 854-70-26 / 854-70-27
e-mail: stomzach@ump.edu.pl

Pracownia Chorób Przyzębi

Zakład Przedklinicznej Stomatologii Zachowawczej i Przedklinicznej Endodoncji
Kierownik: dr hab. Anna Szkaradkiewicz-Karpińska

Zakład Stomatologii Zintegrowanej
Kierownik: dr hab. n. med. Elżbieta Paszyńska

Pracownia Stomatologii Społecznej

Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Golusiński
tel.: 61 885-09-29
e-mail: glowaszyja@wco.pl
http://klinikachirurgiiglowyszyi.ump.edu.pl

Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii
Kierownik: dr hab. n. med. Marzena Wyganowska-Świątkowska
tel.: 61 854-70-53 / 854-70-59
e-mail: klchstom@ump.edu.pl
www.kchstom.ump.edu.pl

Pracownia Implantologii

Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Kierownik: dr hab. n. med. Krzysztof Osmola
tel.: 61 869-13-98 / 867-96-67
e-mail: szczekowo-twarzowa@spsk2.pl

Pracownia Ultrasonografii

Pracownia Mikrochirurgii Doświadczalnej

Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Stefaniak
tel.: 61 869-16-09
e-mail: tropisk2@ump.edu.pl / tropiki@spsk2.pl

Pracownia Medycyny Podróży

Pracownia Parazytologiczna

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności
Kierownik: prof. dr hab. Iwona Mozer-Lisewska  
tel.: 61 873-93-76

e-mail: iwonalisewska@ump.edu.pl

Katedra i Klinika Dermatologii
Kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Adamski
tel.: 61 869-12-85
e-mail: dermask2@ump.edu.pl
www.dermatologia.ump.edu.pl

Pracownia Histopatologii i Immunopatologii Skóry
Pracownia Dermatochirurgii
Pracownia Autoimmunizacyjnych Dermatoz Pęcherzowych
Pracownia Mikologii Lekarskiej

Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Chorób Skóry

Pracownia Łuszczycy i Nowoczesnych Terapii w Dermatologii

Pracownia Chorób Alergicznych

Pracownia Dermatologii Dziecięcej

Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych
Kierownik: prof. dr hab. med. Agnieszka Dobrowolska
tel.: 61 869-13-14
e-mail: gastrsk2@ump.edu.pl

Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Tykarski
tel.: 61 854-90-90

Pracownia Farmakoekonomiki Nadciśnienia Tętniczego
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Nadciśnienia Tętniczego

Pracownia Angiologiczna
Pracownia Diagnostyki Echokardiograficznej Nadciśnienia Tętniczego
Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej Nadciśnienia Tętniczego
Pracownia Diagnostyki Czynnościowej Tętnic
Pracownia Całodobowego Pomiaru Ciśnienia Tętniczego
Pracownia Molekularnych Podstaw Chorób Cywilizacyjnych

Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
Kierownik: prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
tel.: 61 854-70-68
e-mail: klinika.ortodoncji@ump.edu.pl
www.ortodoncja.ump.edu.pl

Pracownia Miniimplantów Ortodontycznych
Pracownia Estetyki Twarzy

Katedra i Klinika Reumatologii i Rehabilitacji

Kierownik:Prof.dr hab.n.med. Włodzimierz Samborski

Tel.:61 831 02 44

e-mail. wlodzimierz.samborski@ump.edu.pl

Pracownia Fizjoterapii Reumatologicznej

Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej
Kierownik: dr hab. n. med. Andrzej Antczak
tel.: 61 873-94-28 / 874-95-93 / 873-92-32
e-mail: urologia-sekretariat@szpital-strusia.poznan.pl

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Bruska
tel.: 61 854-65-64
e-mail: mbruska@ump.edu.pl / Katedra.Anatomii.Prawidl@ump.edu.pl
www.kzap.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Beata Czarnecka
tel.: 61 854-71-01

Pracownia Ergonomii

Pracownia Fizjoterapii

Pracownia Radiologii Stomatologicznej

 

Katedra i Zakład Elektroradiologii

Kierownik:Prof.dr hab.n.med. Julian Malicki

e-mail; jmalicki@ump.edu.pl

 

Katedra i Zakład Fizjologii

Kierownik: dr hab.n.med. Edyta Mądry

Tel;61 854 65 28

e-mail: emadry@ump.edu.pl

Pracownia Układu Nerwowego i Narządów Zmysłu

Pracownia Rytmów Biologicznych

Pracownia E-Fizjologii

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Kierownik: prof. dr hab. Michał Nowicki
tel.: 61 854-64-55
e-mail: histologia@ump.edu.pl
www.histologia.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Moczko
tel.: 61 854-68-08
e-mail: jmoczko@ump.edu.pl / kzis@ump.edu.pl

Katedra i Zakład Leczenia Otyłości , Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej

Kierownik: Prof.dr hab.n.med. Paweł Bogdański

e-mail: pbogdanski@ump.edu.pl

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Kierownik:Dr hab.n.med. Tomasz Karpiński

Tel.: 61 854 61 38

e-mail: tkarpin@ump.edu.pl

Katedra i Zakład Patofizjologii
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Bręborowicz
tel.: 61 854-76-20
e-mail: patof@ump.edu.pl
www.patof.ump.edu.pl

Pracownia Medycznej e-Edukacji

Katedra i Zakład Patologii i Profilaktyki Nowotworów

Kierownik:Prof.,dr hab.n.med. Andrzej Marszałek

e-mail: amars@ump.edu.pl

Katedra Patomorfologii i Immunologii Klinicznej

Kierownik: Prof.dr hab.n.med. Grzegorz Dworacki

e-mail: gdwrck@ump.edu.pl

 

Zakład Patomorfologii Klinicznej

Kierownik:Dr hab.n.med. Aldona Woźniak

e-mail: awozniak@ump.edu.pl

Pracownia Diagnostyki Biopsyjnej

Pracownia Diagnostyki Cytologicznej

Pracownia Diagnostyki Sekcyjnej

Pracownia Mikroskopii Elektronowej

Pracownia Patomorfologii Pediatrycznej

Zakład Bioinformatyki i Biologii Obliczeniowej

Kierownik:Prof.dr hab.n.med. Elżbieta Kaczmarek

Tel: 61 658 42 18

e-mail: elka@ump.edu.pl

Zakład Immunologii

Kierownik:Prof.dr hab.n.med. Jan Sikora

e-mail: parus@ump.edu.pl

Klinika Wad Rozwojowych Twarzy

p.o. Kierownika: dr hab. Barbara Biedziak

tel.61854-72-87/73-35

e-mail: biedziak@ump.edu.pl

Zakład Medycyny Środowiskowej

Kierownik:Dr hab.n.med. Barbara Poniedziałek

e-mail: bpon@ump.edu.pl