< Cofnij

Godziny wolne od zajęć

W związku z chęcią przystąpienia studentów 5 roku do Lekarsko-dentystycznego Egzaminu Końcowego LDEK w dniu 07.02.2023r., ogłaszam godziny wolne od zajęć w tym dniu oraz 06.02.2023r. od godziny 16:00 dla studentów 5 roku kierunku lekarsko-dentystycznego.

Dziekan Wydziału Medycznego

dr hab. Wiesław Markwitz prof. UMP