< Cofnij

Konkurs na „Studia dualne”

Szanowni Państwo!
 
W załączonym linku znajdują informacje o konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” dotyczące opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych.
 
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5791,konkurs-nr-powr-03-01-00-ip-08-00-duo18-na-studia-dualne-dotyczacy-opracowania-programow-ksztalcenia-i-realizacji-studiow-dualny.html
 
 
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się.
 
 
Wszelkich informacji dotyczących przygotowania programów kształcenia udzieli Pani mgr Inga Ciastowicz-Tomczak z Działu Kształcenia (tel. 61 854 62 84, i.ciastowicz-tomczak@ump.edu.pl).
 
 
 
Przygotowane projekty studiów dualnych należy przesłać w formie elektronicznej do Pani mgr Karoliny Michalak z Działu Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami (karolinamichalak@ump.edu.pl) do dnia 31 stycznia 2018 roku.