Aktualności

Dyplomatorium absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego

Dyplomatorium absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego

IX edycja konkursu na najlepszych studentów stomatologii

IX edycja konkursu na najlepszych studentów stomatologii 2015/2016

V edycja Konkursu Redaktor Naczelnej "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej" na najlepszą pracę oryginalną

V edycja Konkursu Redaktor Naczelnej "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej"

Ubezpieczenie PZU dla studentów

Informacje na temat ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla studentów Wydziału Lekarskiego II

Archiwum

Kategorie