Aktualności

Nagroda Ministra Zdrowia

Nagroda Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne lub za całokształt dorobku

Młodzi Naukowcy 2018

Kolejna edycja konkursu "Młodzi Naukowcy"

Konkurs na „Studia dualne”

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne”

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Archiwum

Kategorie